STRUČNÁ HISTÓRIA


Za počiatok organizovanej filatelie na Slovensku považujeme činnosť spolku Album v Kremnici v rokoch 1895-1908. Po vzniku Československej republiky vznikol Zväz česko-slovenských filatelistických spolkov (1920-1938), potom mala organizovaná filatelia na Slovensku svoju podobu vo forme Zväzu slovenských filatelistických spolkov (1943-1965) a Ústredia československých filatelistov (1952-1965).

ZSF existuje "de iure" od roku 1969, kedy po prijatí federálneho modelu Československej republiky vznikol rozdelením Zväzu československých filatelistov (1965-1969) spolu so Svazemčeských filatelistu.

V každom z uvedených období prebiehal na Slovensku intenzívny filatelistický život. ZSF je od roku 1993 členom Federácie európskych filatelistických asociácií (FEPA) a členom Svetovejfilatelistickej organizácie (FIP).

Ako nástupnícka organizácia Zväzu československých filatelistov sa spolu so Svazem českých filatelistu pokladá za zakladajúceho člena týchto organizácií. Členovia ZSF sa zapájajú do činnosti FEPA a FIP ako vystavovatelia i ako členovia rôznych komisií.